Kamnářská hlína MM - 30kg

Cena produktu:
Základní cena s DPH: 326,10 Kč
Prodejní cena309,79 Kč
Prodejní cena bez DPH: 256,03 Kč
Sleva: 13,48 Kč
Hodnota DPH: 53,77 Kč
Popis produktu

Kamnářská hlína MM je dlouhá léta a mnoha kamnáři osvědčená surovina (sypká směs) pro výrobu základní kamnářské malty s keramickou vazbou.
Pro teploty nižší než 550°C použijte jako ostřivo křemičitý písek. Pokud malta bude v přímém kontaktu s ohněm, nebo teploty přesáhnou 550°C, ostřete zásadně již přepáleným keramickým střepem vhodné frakce. Kamnářskou hlínu MM v žádném případě nepoužívejte neostřenou. Požadovaný poměr pro ostření se liší v závislosti na velikosti frakce, zrnitostní křivce a typu ostřiva (lomený-plavený). Takto upravenou směs nepoužívejte v exteriéru. Malta je zpětně rozebiratelná. Při tuhnutí nedochází k chemické změně směsi. Ta nastává po překročení cca 800°C, kdy se aktivují procesy keramické vazby.
Pro sofistikovanější aplikace a zásadní spoje v topidle používejte malty s hydraulickou vazbou (Hafťák -Kammal 30).

  Vlastnost                                                      Hodnota vyjádřená %
  Jemnost jílu pod sítem 1,00 mm (za sucha)       min. 93                            
  Vlhkost    max 8
  Ztráta žíháním    9 - 12 
  Al2O3    27 - 30
  Fe2O3    max. 2,7
  TiO2    max. 2,6
KRBY Janovský, s.r.o. - Prodej a stavba krbů, krbových vložek Praha - idatabaze.czKrby a kamna - idatabaze.cz